Het Besturingssysteem (Engels: Operating System of OS) 'Linux' en Software voor Linux

Linux: Een Duurzaam alternatief voor uw computer
In een tijdperk waarin technologische vooruitgang ons voortdurend aanspoort tot het aanschaffen van de nieuwste hardware, biedt het OS Linux een welkome adempauze voor uw portemonnee en het milieu.
Met de naderende einde-houdbaarheidsdatum van Windows 10 en oudere Macs, die nu of binnenkort geen updates meer ontvangen, lijkt de druk om te investeren in nieuwe apparatuur onvermijdelijk.
Microsoft en Apple sturen aan op de overstap naar respectievelijk Windows 11 en nieuwe generatie Macs, maar niet iedereen is bereid of in staat om deze sprong te wagen.

Linux presenteert zich als een robuust en gebruikersvriendelijk alternatief dat de levensduur van uw huidige computer kan verlengen. Als 'open-source' besturingssysteem is Linux vrij beschikbaar voor iedereen en biedt het ondersteuning voor een breed scala aan hardware en software.

Er zijn een aantal hoofd-distributies, waarvan Linux-Debian er één is. Van de hoofd-distributie Debian zijn enkele populaire distributies afgeleid en deze zijn ook geschikt voor beginners: Linux Mint Debian Edition (LMDE), Linux Mint en Ubuntu.
Hoewel de meeste Linux-distributies zijn ontworpen voor 64-bits computers, is er nog steeds ondersteuning voor sommige oudere 32-bits systemen, met LMDE als een van de weinige overgebleven opties. De overstap naar Linux kan een verstandige keuze zijn voor diegenen die hun vertrouwde hardware niet willen opgeven. Het biedt niet alleen een nieuwe kans voor uw oude computer en randapparatuur, maar draagt ook bij aan een duurzamere benadering van technologieconsumptie. Met de juiste ondersteuning en een beetje leergierigheid kan Linux uw digitale leven transformeren zonder de noodzaak van nieuwe investeringen.

Er is een schat aan informatie beschikbaar over Linux en de verschillende versies, die distributies worden genoemd. Dit geldt ook voor de nodige, vaak gratis, software die "Open Source" beschikbaar is.


Over het OS (Operating System) Linux en de geschiedenis ervan is veel informatie op internet te vinden.
Bekijk bijvoorbeeld de pagina's:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linux
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Linuxdistributies
https://nl.wikibooks.org/wiki/Linux_voor_beginners
Voor veel 'newbee' informatie zie ook: https://linux.hcc.nl/

Zoals te zien in de tweede link hierboven zijn er heel veel distributies.
Om daar enige selectie uit te kunnen maken, worden in de derde link, onder "2. Welke versie kiezen?" de beste (en meest gebruikte) distributies voor beginners weergegeven.